เงื่อนไขการจองคอร์ท
วิธีการจองคอร์ท
ผังสนาม
วิธีการชำระเงิน
1. จ่ายผ่านบัตรเครดิต
2. จ่ายผ่านการโอนเงิน
3. จ่ายที่เคาน์เตอร์
บัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงิน

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขบัญชี : 002-2-44710-7

ชื่อบัญชี :บจก.พิธานพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี : 001-2-18811-2

ชื่อบัญชี :บจก.พิธานพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี : 118-4-12109-1

ชื่อบัญชี :บจก.พิธานพาณิชย์

ธนาคารธนชาติ

เลขบัญชี : 066-2-00951-3

ชื่อบัญชี :บจก.พิธานพาณิชย์

ธนาคารไทยกรุงศรีอยุธยา

เลขบัญชี : 007-1-71353-2

ชื่อบัญชี :บจก.พิธานพาณิชย์

 
 
 
 
- จองคอร์ทล่วงหน้าก่อนเล่นอย่างน้อย 1 ชม. / ภายใน 1 วัน สามารถจองคอร์ทล่วงหน้าได้ 6 ชม.
 
 
- จองคอร์ทล่วงหน้าสามารถจองได้สูงสุด 1 เดือน
 
 
- ชำระเงินล่วงหน้า ผ่านบัตรเครดิต โอนเงิน จองคอร์ทล่วงหน้าได้ครั้งละ 24 ชม.
 
 
- กรณีชำระเงินสด หากต้องการยกเลิกการจองคอร์ท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
 
 
- ชำระเงินล่วงหน้า โอนเงิน จะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 1 ชม. นับตั้งแต่เวลาจองคอร์ท หากเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกทันที
 
 
- กรณีชำระเงินสด หากต้องการยกเลิกการจองคอร์ทกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
 
 
- จองคอร์ทแบบรายสัปดาห์ รายเดือน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
 
 
วิธีการจองคอร์ท
* หน้าหลักมีเวลาในการใช้งาน 5 นาที
สำหรับสมาชิก
 
ทำการLOGIN -> เลือกวิธีชำระเงิน+เลือกคอร์ท -> ชำระเงิน -> เสร็จสิ้น
 
* แจ้งชำระเงินผ่านทางหัวข้อแจ้งชำระเงิน หรือผ่านทางอีเมล์ที่ระบบส่งไป
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
 
ใส่ข้อมูลส่วนตัวตามที่กำหนด+เลือกวิธีชำระเงิน+เลือกคอร์ท -> ชำระเงิน -> เสร็จสิ้น
 
* แจ้งชำระเงินผ่านทางอีเมล์ที่ระบบส่งไป
 
ผังสนาม
 
 
 
 

 
วันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2561
ชื่อลูกค้า :
 
อีเมล์ :
 
เบอร์โทร :
 
 
 
ประเภทการชำระเงิน:
 
วิธีการชำระเงิน :
 
 
 

 
ค้นหาคอร์ท


เงื่อนไขการจองคอร์ท
- เวลาในการจองคอร์ทออนไลน์ มีเวลาจำกัด 5 นาที
- จองคอร์ทล่วงหน้าก่อนเล่นอย่างน้อย 1 ชม. / ภายใน 1 วัน สามารถจองคอร์ทล่วงหน้าได้ 6 ชม.
- จองคอร์ทล่วงหน้าสามารถจองได้สูงสุด 1 เดือน
- ชำระเงินล่วงหน้า ผ่านบัตรเครดิต โอนเงิน จองคอร์ทล่วงหน้าได้ครั้งละ 24 ชม.
- กรณีชำระเงินสด หากต้องการยกเลิกการจองคอร์ท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
- ชำระเงินล่วงหน้า โอนเงิน จะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 1 ชม. นับตั้งแต่เวลาจองคอร์ท หากเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกทันที
-        = คอร์ทไม่ว่าง        = คอร์ทว่าง        = คอร์ทว่างแต่ต้องโทรจอง หรือจองที่สนาม
 
 
เวลา / คอร์ท คอร์ท 1 คอร์ท 2 คอร์ท 3 คอร์ท 4 คอร์ท 5 คอร์ท 6 คอร์ท 7 คอร์ท 8 คอร์ท 9 คอร์ท 10 คอร์ท 11 คอร์ท 12
0.00 -1.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
1.00 -2.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
2.00 -3.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
3.00 -4.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
4.00 -5.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
5.00 -6.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
6.00 -7.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
7.00 -8.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
8.00 -9.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
9.00 -10.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
10.00 -11.00 น. ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง) ว่าง (โทรจอง)
11.00 -12.00 น.
12.00 -13.00 น.
13.00 -14.00 น.
14.00 -15.00 น.
15.00 -16.00 น. คุณKhattiya
16.00 -17.00 น. คุณKhattiya
17.00 -18.00 น.
18.00 -19.00 น. คุณอิงฟ้า
19.00 -20.00 น.
20.00 -21.00 น.
21.00 -22.00 น.
22.00 -23.00 น.
23.00 -24.00 น.
 
 
COURT 1 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 2 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 3 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 4 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 5 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 6 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 7 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 8 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น. คุณKhattiya
16:00-17:00 น. คุณKhattiya
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น. คุณอิงฟ้า
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 9 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 10 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 11 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
COURT 12 STATUS
00:00-01:00 น. ปิดการจอง
01:00-02:00 น. ปิดการจอง
02:00-03:00 น. ปิดการจอง
03:00-04:00 น. ปิดการจอง
04:00-05:00 น. ปิดการจอง
05:00-06:00 น. ปิดการจอง
06:00-07:00 น. ปิดการจอง
07:00-08:00 น. ปิดการจอง
08:00-09:00 น. ว่าง (โทรจอง)
09:00-10:00 น. ว่าง (โทรจอง)
10:00-11:00 น.
 
 
 
11:00-12:00 น.
 
 
 
12:00-13:00 น. ว่าง (โทรจอง)
13:00-14:00 น. ว่าง (โทรจอง)
14:00-15:00 น.
 
 
 
15:00-16:00 น.
 
 
 
16:00-17:00 น.
 
 
 
17:00-18:00 น.
 
 
 
18:00-19:00 น.
 
 
 
19:00-20:00 น.
 
 
 
20:00-21:00 น.
 
 
 
21:00-22:00 น.
 
 
 
22:00-23:00 น.
 
 
 
23:00-00:00 น.
 
 
 
 
 
Down