เงื่อนไขการจองคอร์ท
วิธีการจองคอร์ท
ผังสนาม
 
 
- จองคอร์ทล่วงหน้าก่อนเล่นอย่างน้อย 1 ชม. / ภายใน 1 วัน สามารถจองคอร์ทล่วงหน้าได้ 6 ชม.
 
 
- จองคอร์ทล่วงหน้าสามารถจองได้สูงสุด 1 เดือน
 
 
- ชำระเงินล่วงหน้า ผ่านบัตรเครดิต โอนเงิน จองคอร์ทล่วงหน้าได้ครั้งละ 24 ชม.
 
 
- กรณีชำระเงินสด หากต้องการยกเลิกการจองคอร์ท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
 
 
- ชำระเงินล่วงหน้า โอนเงิน จะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 1 ชม. นับตั้งแต่เวลาจองคอร์ท หากเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกทันที
 
 
- กรณีชำระเงินสด หากต้องการยกเลิกการจองคอร์ทกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
 
 
- จองคอร์ทแบบรายสัปดาห์ รายเดือน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
 
 
วิธีการจองคอร์ท
* หน้าหลักมีเวลาในการใช้งาน 5 นาที
สำหรับสมาชิก
 
ทำการLOGIN -> เลือกวิธีชำระเงิน+เลือกคอร์ท -> ชำระเงิน -> เสร็จสิ้น
 
* แจ้งชำระเงินผ่านทางหัวข้อแจ้งชำระเงิน หรือผ่านทางอีเมล์ที่ระบบส่งไป
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
 
ใส่ข้อมูลส่วนตัวตามที่กำหนด+เลือกวิธีชำระเงิน+เลือกคอร์ท -> ชำระเงิน -> เสร็จสิ้น
 
* แจ้งชำระเงินผ่านทางอีเมล์ที่ระบบส่งไป
 
ผังสนาม
 
 
 
 

 
ชื่อลูกค้า :
 
อีเมล์ :
 
เบอร์โทร :
 
 
ประเภทการชำระเงิน:
 
วิธีการชำระเงิน :
 
 

 
ค้นหาคอร์ท


ดูเงื่อนไข
เงื่อนไขการจองคอร์ท
- เวลาในการจองคอร์ทออนไลน์ มีเวลาจำกัด 5 นาที
- จองคอร์ทล่วงหน้าก่อนเล่นอย่างน้อย 1 ชม. / ภายใน 1 วัน สามารถจองคอร์ทล่วงหน้าได้ 6 ชม.
- จองคอร์ทล่วงหน้าสามารถจองได้สูงสุด 1 เดือน
- กรณีชำระเงินสด หากต้องการยกเลิกการจองคอร์ท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
- ชำระเงินล่วงหน้า โอนเงิน จะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 1 ชม. นับตั้งแต่เวลาจองคอร์ท หากเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกทันที
-        = คอร์ทไม่ว่าง        = คอร์ทว่าง        = คอร์ทว่างแต่ต้องโทรจอง หรือจองที่สนาม
 
 

ยืนยันการจองคอร์ท

Down