เปิดคู่มือ !! วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

หน้ากากอนามัย

เปิดคู่มือ !! วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

ตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนก็มีแต่คนใส่หน้ากาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้หลาย ๆ คนก็ยังขาดความเข้าใจวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง จนทำให้บางครั้งการใส่หน้ากากอนามัยก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้แอดมินมีวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องมาฝาก ดังนี้

วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

1. ล้างมือก่อนสวมใส่
2. ใส่หน้ากากโดยถึงสายคล้องหูมัดให้กระชับที่สุด
3. จับที่สาย เอาด้านสีออกข้างนอกและเอาโครงลวดขึ้นด้านบน
4. ดัดโครงลวดให้แนบจมูก
5. จัดหน้ากากให้แนบสนิทผิวที่สุด ปิดจนมูก ปากและคาง

วิธีใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

1. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใส่และหลังถอดหน้ากาก
2. ไม่ควรนำหน้ากากมาใช้ซ้ำ
3. หากหน้ากากชำรุดหรือปนเปื้อนให้ทิ้งทันที
4. ไม่ใช้หน้ากากร่วมกับผุ้อื่น
5. เก็บหน้ากากในถุงที่สะอาด